Disclaimer

Door gebruik te maken van de website CyberRiskVerzekeren.nl, stemt de gebruiker in met de volgende bepalingen.

Gebruik van de website

De uitkomst van eventuele premieberekeningen zijn mede gebaseerd op de door U ingevulde gegevens en zijn niet bedoeld als vervanging van advies. Indien U zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt dan doet U dat op eigen risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat CyberRiskVerzekeren.nl veel zorg besteedt aan het samenstellen van de website, en daarbij ook gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht kunnen worden. kan CyberRiskVerzekeren.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie op de site. 

CyberRiskVerzekeren.nl is niet aansprakelijk voor het functioneren van de rekenmodule en de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens. Daarnaast zijn wij evenmin aansprakelijk voor schade, die als gevolg van het gebruik van de site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van site waarnaar wordt verwezen aanvaardt CyberRiskVerzekeren.nl geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen

CyberRiskVerzekeren.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

CyberRiskVerzekeren.nl mag te allen tijden informatie op deze website wijzigen zonder hiervan aankondiging te doen. Het verdient daarom aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat U van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief