Cybercrime kost Nederlandse economie jaarlijks €8,8 mrd

Cybercriminaliteit kost de Nederlandse economie jaarlijks € 8,8 mrd, dit komt neer op 1,5% van het bbp. Een behoorlijk forse kostenpost dus. Als het Nederlandse bedrijfsleven dit moet opvangen kan dat per bedrijf grote gevolgens hebben. Niet alleen Nederland heeft hier last van, het zou Europa zelfs 150.000 banen kosten. De wereldwijde schade is zelfs €327 mrd. Deze cijfers zijn berekend door het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies (CSIS) in opdracht van McAfee.

Data diefstal van intellectueel eigendom (ie)

Duitsland heeft volgens het rapport het meest te lijden onder de cybercriminaliteit. Nederland staat keurig op plek twee, niet een plek om trost op te zijn daarentegen. De kopposities kunnen volgens CSIS mogelijk mede verklaart worden doordat er van andere landen veel minder nauwkeurige cijfers over de schade door cybercrime bekend zijn. Wim van Campen, vicepresident van McAfee Europa, laat weten dat diefstal van intellectueel eigendom de grootste schadepost is voor bedrijven. Bedrijven steken veel tijd en geld in het opbouwen van kennis en voordat die opgedane kennis zich ook uitbetaald zijn we vaak jaren verder. Hiernaast beseffen bedrijven zich vaak te weinig hoe eenvoudig het kan zijn om deze kennis te ontvreemden. Als een concurrent op oneigenlijke wijze aan het intellectuele eigendom kan komen en het product kan ontwikkelen zonder reseach en development kosten te hoeven maken, kan dat grote gevolgen hebben. De concurrent heeft immers nog wél financiële slachtkracht én het product op de markt. 

Gevolgen van cybercriminaliteit

De kosten zijn niet alleen die van het gestolen intellectuele eigendom, ontvreemde klant gegevens, een gehackte website of een D-DoS aanval op een server. De grootste kosten zitten hem juist vaak in het herstellen en voorkomen van de schade: het herstellen van systemen, verhogen van de beveiliging en het herstellen van de opgelopen reputatie schade.

De totale schade veroorzaakt door cybercriminaliteit bedraagt voor West-Europa zo’n €53 mrd per jaar. Men schat de totale jaarlijkse internet economie op een bedrag van tussen de €1500 en €2000 mrd, en groeit ieder jaar gestaag door om een steeds groter deel van de wereldeconomie voor zijn rekening te nemen. Deze vorm van criminaliteit heeft hierdoor de grootste invloed op de wereld economie. Bedrijven lijden hier samen met de nationale economieën het meest onder. De gevolgen zijn het grootst voor de innovatie, economische groei, concurrentievermogen en hebben een negatief effect op de handel.

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief